osoba prowadząca:
Dariusz Ciborowski

miejsce: Łódź

termin: 5-6.10.2024

czas trwania: 16 h
(21 h dydaktycznych)

cena: 1400 zł

harmonogram:
sobota: 9:00 – 18:00
niedziela: 8:00 – 16:00

kurs jest współorganizowany z naszym partnerem firmą:


Jest to kurs przeznaczony dla:

fizjoterapeutów oraz studentów fizjoterapii, masażystów, lekarzy, trenerów personalnych oraz wszystkich specjalistów pracujących z ludzkim ciałem

 • o udziale w szkoleniu (oprócz spełniania wymagań wstępnych) decyduje kolejność zgłoszeń
 • w przypadku braku miejsc na liście Uczestników kursu, następuje zapis na listę rezerwową
Opis kursu:

Podstawą pracy każdego fizjoterapeuty jest rozumienie działania układu nerwowego. Odpowiednia wiedza z zakresu centralnego układu nerwowego, nerwów obwodowych czy układu dermatomów pozwala na swobodne poruszanie się po badaniu neurologicznym i minimalizuje ryzyko popełnienia błędu lub przeoczenia deficytu neurologicznego u pacjenta.

Szkolenie zaczyna się od zrozumienia zagadnień i ich roli, takich jak: neuropatia, neuralgia, budowa nerwu, szlaki, istota biała i szara. Dzięki temu uczestnik nauczy się stopniować dolegliwości pacjenta. Szczególne znaczenie będzie miało zrozumienie, na jakim poziomie układu nerwowego dochodzi do potencjalnej dysfunkcji u pacjenta. Kolejnym krokiem będzie nauczenie się wykorzystania testów neurologicznych do dokładnego
określenia źródła problemu.

Niezwykle cennym elementem szkolenia jest samodzielna interpretacja przypadków gabinetowych, dzięki czemu kursanci w praktyce uczą się całego procesu diagnostycznego i właściwej interpretacji uzyskanych wyników. Jest to jedyny kurs w Polsce oparty na autorskiej książce prowadzącego „Testy neurologiczne w fizjoterapii”.

Szkolenie obejmuje badanie czucia (dotyk, ciepło zimno, wibracje, ból, propriocepcja), siły mięśniowej, centralnego układu nerwowego (górny motoneuron, objawy móżdżkowe, objawy oponowe), ostrych stanów
korzeniowych (radikulopatia, stenoza, rwy kulszowa, udowa, barkowa, dyskopatie), neuropatii obwodowych (cieśń nadgarstka, zespół rowka nerwu łokciowego, neuropatie nerwu promieniowego, neuropatie nerwu
kulszowego, strzałkowego i piszczelowego, w tym zespół kanału stępu, parestezje i drętwienia w obrębie stopy i dłoni).

 
Korzyści:
 • zdobycie umiejętnościwykonania pełnego badania neurologicznego, w tym badania czucia, siły mięśniowej, oceny bólowej i deficytów neurologicznych, na podstawie którego podejmowana jest decyzja o prowadzonej terapii
 • zrozumienie praktycznych i teoretycznych podstaw testów klinicznych, testów oceny siły mięśniowej, rodzajów czucia dla każdej części ciała. Uczestnicy zdobędą wiedzę w zakresie różnicowania ostrych i przewlekłych dysfunkcji neurologicznych centralnych i obwodowych
 • nabycie umiejętności, dzięki którym leczenie najczęstszych patologii neurologicznych będzie dokładne i szybsze. Zaoszczędzi to czas pacjenta i pozwoli na szybszy powrót do pełnej sprawności. Możliwość zawężenia hipotez podczas badania daje możliwość precyzyjnego dobrania techniki i miejsca leczenia, w szczególności układu nerwowego
 • zrozumienie sytuacji, w których konieczne może być odesłanie pacjenta do innego specjalisty, także w celu wykonania dalszej diagnostyki obrazowej
 • zdobycie umiejętności badania najczęstszych schorzeń neurologicznych: rwa kulszowa, udowa i barkowa, stenoza, zespół ogona końskiego, radikulopatia szyjna, mielopatie, objawy górnego
  motoneuronu (udar), objawy móżdżkowe, dysfunkcje obwodowe: cieśń nadgarstka, zespoły nerwu łokciowego i promieniowego, TOS oraz dysfunkcje nerwów czaszkowych
 
Program kursu:

Dzień I (sobota)

9.00-10.00 Wykład wprowadzający:

 • Budowa układu nerwowego – podział
 • Neuropatia i neuralgia
 • Drogi wstępujące i zstępujące
 • Budowa rdzenia
 • Łuk odruchowy
 • Odruch na rozciąganie i odwrócony odruch na rozciąganie
 • Specyfika uszkodzeń górnego i dolnego motoneuronu

10.00-11.00
Badanie czucia:

 • Badanie czucia dotyku
 • Badanie rozdzielności dwupunktowej
 • Badanie wibracji
 • Badanie temperatury
 • Badanie czucia ułożenia

11.00-11.1

 • Przerwa

11.15-13.00

 • Badanie siły mięśniowej:
 • Badanie mięśni wskaźnikowych
 • Różnicowanie

13.00-13.30

 • Przerwa obiadowa

13.30-15.00

Centralny układ nerwowy:

 • Badanie kończyny dolnej

15.00-16.00

Centralny układ nerwowy:

 • Badanie kończyny górnej

16.00-16.15

 • Przerwa

16.15-17.00

 • Badanie móżdżku i ocena dysfunkcji oponowych

17.00-18.00

Przypadki kliniczne:

 • Wnioskowanie kliniczne i przeprowadzenie badania

Dzień II (niedziela)

8.00-10.00

 • Nerwy czaszkowe

9.30-12.30

Obwodowy układ nerwowy kończyny górnej (splot szyjny i splot barkowy, nerw pośrodkowy, promieniowy,
łokciowy, pachowy, mięśniowo-skórny):

 • anatomia
 • palpacja
 • testy prowokacyjne
 • różnicowanie poziomu występowania neuropatii obwodowej/objawy centralne (dyskopatie, mielopatia szyjna, TOS, zespół cieśni nadgarstka, zespół rowka nerwu łokciowego, zespoły uwięźnięć)

12.30-13.00

 • Przerwa obiadowa

13.00-15.00

Obwodowy układ nerwowy kończyny dolnej (splot lędźwiowy i splot krzyżowy, nerw kulszowy, piszczelowy
i nerwy strzałkowe):

 • anatomia
 • palpacja
 • testy prowokacyjne
 • różnicowanie poziomu występowania neuropatii obwodowej/objawy centralne (radikulopatia, zespół
  ogona końskiego, stenoza, zespół kanału stępu, zespoły uwięźnięć)

15.00-16.00

Przypadki kliniczne:

 • Wnioskowanie kliniczne i przeprowadzenie badania
Wymagania dotyczące uczestników:
 • kursant posiada podstawową wiedzę z zakresu anatomii i fizjologii człowieka.
 • wygodny strój sportowy i buty na zmianę
Kursant otrzymuje:
 • udział w dwudniowym szkoleniu, czyli 21 godzin dydaktycznych szkolenia pod okiem cenionego Instruktora – mgr Dariusza Ciborowskiego
 • skrypt z całością materiału omawianego na kursie testy kliniczne w fizjoterapii
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu
 • pyszne – zdrowe i mniej zdrowe przekąski oraz napoje, podczas przerw kawowo-deserowych
 • dożywotni rabat u naszego partnera – sklepu  Med Store
 •