Skąd wziąć pieniądze na otwarcie gabinetu? Rozmowa z Aleksandrą Piserą o dofinansowaniach

Temat prowadzenia gabinetu i pracy na tzw. „własny rachunek” przewija się niemalże na wszystkich naszych szkoleniach. Fizjoterapeuci to w końcu jedna z najbardziej doszkalających się grup zawodowych. To że każdy z nas szuka miejsca w którym mógłby prowadzić terapię pacjenta „ po swojemu”, z wykorzystaniem wiedzy którą tak pieczołowicie zbiera, wydaje się sprawą zupełnie naturalną. Nie dziwią jednak obawy przed zrobieniem tego pierwszego kroku. Sama kiedyś stałam przed decyzją założenia własnej działalności, i wiem jaką czarną magią były dla mnie wszystkie tematy – gdzie taką działalność założyć, jaką formę opodatkowania wybrać, a przede wszystkim skąd wziąć pieniądze na wyposażenie się we wszystkie potrzebne sprzęty. Kolejna wymiana doświadczeń, jaka miała miejsce w ostatni weekend, podczas organizowanego przez nas szkolenia Integracyjna terapia blizn zainspirowała mnie do napisania tego tekstu. Po rzetelne informacje postanowiłam zgłosić się do źródła 🙂 Zapraszam Was do przeczytania rozmowy z Aleksandrą Piserą – pracownikiem Fundacji Inkubator w Łodzi.

Olu, czym zajmuje się Fundacja Inkubator?

Nasza fundacja, pomaga młodym ludziom rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. Pomoc polega na wsparciu merytorycznym (szkolenie „ABC własnego biznesu” oraz doradczym – pomoc w przygotowaniu biznes planu) oraz finansowym w zakresu przyznawania bezzwrotnych środków na rozpoczęcie i prowadzenie firmy.

Kto może skorzystać z Waszej pomocy?

Obecnie prowadzimy nabór do trzech projektów: „Biznes dla Młodych” oraz „Inkubator biznesu dla młodych” – oba dedykowane do mieszkańców miasta Łódź oraz „Młodzi na start” kierowany do mieszkańców całego województwa łódzkiego. W każdym z w/w projektów wziąć mogą udział osoby pozostające bez zatrudnienia ( bezrobotne lub bierne zawodowo, w tym osoby uczące się) między 18 a 29 rokiem życia.

Czy istnieją jeszcze jakieś dodatkowe wymogi dla potencjalnych uczestników programu?

Tak, osoby te muszą spełniać następujące kryteria:

  • zamieszkują lub uczą się (w rozumieniu art. 25 Kodeksu cywilnego) na terenie miasta Łódź w przypadku programu „Biznes dla Młodych” oraz „Inkubator biznesu dla młodych” bądź na terenie województwa łódzkiego – w przypadku programu „Młodzi na start”
  • są osobami pozostającymi bez zatrudnienia (bezrobotnymi lub biernymi zawodowo),
  • są w wieku 18-29 lat,
  • utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. z powodu pandemii COVID-19, tj. utraciły pracę z powodu skutków gospodarczych związanych z pandemią.

Na jakie wsparcie mogą liczyć uczestnicy projektów?

Form wsparcia jest wiele. Obejmują one cały proces związany z rozpoczęciem i prowadzeniem własnej działalności gospodarczej:

  • W pierwszej kolejności jest to wsparcie szkoleniowe (realizowane jeszcze przed rozpoczęciem działalności gospodarczej).Każdy uczestnik zapraszany jest do wzięcia udziału w szkoleniu „ABC BIZNESU” które prowadzimy w grupach 10-osobowych. Obejmuje ono 64h dydaktyczne.
  • Każdy uczestnik może również skorzystać z pomocy eksperta w przygotowaniu biznesplanu oraz wniosku o udzielenie wsparcia pomostowego.
  • Ważną częścią całego programu jest wsparcie finansowe na założenie własnej działalności gospodarczej: w wysokości 23.050,00 zł/osobę
  • oraz fakultatywne finansowe wsparcie pomostowe: wypłacane w 6 transzach w wysokości 2800 zł/osobę/m-c w okresie do 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Jaki jest termin składania wniosków?

Wnioski przyjmowane są na bieżąco, do wyczerpania liczby miejsc. Szczegółowe terminy podane są na stronach www projektów.

Gdzie można dowiedzieć się więcej o programach? Gdzie składać wnioski?

Wszystkie dokumenty do w/w projektów ( w tym regulamin rekrutacji oraz formularz rekrutacyjny) dostępne są na stronach internetowych poszczególnych projektów:

www.binzesdlamlodych.inkubator.org.pl

www.mlodzinastart.inkubator.org.pl

www.inkubatorbiznesu.inkubator.org.pl

oraz w siedzibie Fundacji Inkubator w Łodzi, ul. ks. Tymienieckiego 22/24. Można się ze mną kontaktować również za pośrednictwem poczty elektronicznej: biznesdlamlodych@inkubator.org.pl lub pod numerem telefonu: 609 466 688.