osoba prowadząca:
dr n. med. Anita Sikora – Szubert

miejsce: Łódź

termin: 15.10.2022

czas trwania: 8 h (10 h dydaktyczne)

cena: 799 zł

Warsztat odbędzie się w sobotę w godz. 9:00 – 17:00

Jest to warsztat przeznaczony dla:

fizjoterapeutów, osteopatów, lekarzy oraz studentów powyższych kierunków.

Opis warsztatu:

W skład kompleksowej diagnostyki funkcjonalnej w fizjoterapii uroginekologicznej poza wywiadem i badaniem wewnętrznym bardzo ważną rolę pełni wsparcie techniczne w postaci ultrasonografii. Sonofeedback stanowi bardzo ważne narzędzie w prowadzeniu
pacjentów/pacjentek z takimi dysfunkcjami jak rozejście mięśnia prostego brzucha, problemy urologiczne, dysfunkcje dna miednicy, obniżenie narządów miednicy mniejszej.Podczas warsztatu poznasz praktyczne zastosowanie technologii takich jak ultrasonografia oraz sonofeedback w szeroko pojętej fizjoterapii uroginekologicznej.
Warsztat po przeprowadzeniu wstępnej części teoretycznej będzie w znaczącej mierze opierał się na wykorzystaniu praktycznym sprzętów do ultrasonografii w najczęstszych działaniach diagnostycznych i terapeutycznych w dysfunkcjach uroginekologicznych.
Sprzęty będą dostępne podczas całego warsztatu i wykorzystując pracę w grupach każdy będzie miał możliwość zapoznania się z pracą poszczególnych aparatów i ich zastosowaniem. Biorąc za cel jak najwyższą jakość przeprowadzanego warsztatu i możliwość praktycznej nauki praca na aparatach USG będzie odbywała się w 2-3 osobowych grupach w przeliczeniu na jeden aparat USG.

Program warsztatu:

Na warsztacie zaprezentowane zostaną podstawy wykorzystania ultrasonografii w diagnostyce i programowaniu terapii w fizjoterapii uroginekologicznej. Omówione zostaną praktyczne zasady wykonywania ultrasonografii sondami liniową i convex w dojściu przez powłoki brzuszne w przypadku oceny pacjentki i pacjenta pod kątem dysfunkcji dna
miednicy czy rozejścia mięśnia prostego brzucha. Podczas warsztatu poznasz zastosowanie diagnostyki ultrasonograficznej i sonofeedbacku w pracy fizjoterapeuty uroginekologicznego.
Podsumowując podczas warsztatu zostaną poruszone tematy takie jak:

 • Podstawy techniczne ultrasonografii.
 • Podstawy diagnostyki funkcjonalnej pod kontrolą USG w różnych
  dysfunkcjach uroginekologicznych u kobiet i mężczyzn – teoria i praktyka
  podczas pracy na aparatach usg.
 • Rola sonofeedbacku w fizjoterapii uroginekologicznej (mięśnie dna
  miednicy, mięśnie powłok brzusznych) – aspekty praktyczne.
 • Jak wybrać dla siebie odpowiedni sprzęt do diagnostyki 
  ultrasonograficznej – wskazówki praktyczne.

Biorąc za cel jak najwyższą jakość przeprowadzanego warsztatu i możliwość praktycznej nauki część praktyczna będzie odbywała się
w 2-3 osobowych grupach  w przeliczeniu na jeden aparat USG z zachowaniem zasad higieny i poszanowaniem intymności uczestniczek warsztatu.

Wymagania dotyczące uczestników:

   wygodny strój sportowy i buty na zmianę

Kursant otrzymuje:
 • podstawową wiedzę i umiejętności dotyczące wykorzystania ultrasonografii i sonofeedbacku w pracy z pacjentką/ pacjentem z dysfunkcjami dna miednicy;
 • możliwość pracy i zapoznania się z najnowocześniejszymi sprzętami do ultrasonografii dostępnymi na rynku udostępnianymi na potrzeby szkolenia przez firmę Meden – Inmed – partnera sprzętowego warsztatu.
 • dożywotni rabat, do -10% na zakup wszystkich produktów od naszego partnera – sklepu Med Store
 • zaświadczenie udziału w warsztatach.