MIEJSCE: ŁÓDŹ

TERMIN: 2020

CZAS TRWANIA: 20 H

CENA: 1300 ZŁ

LICZBA UCZESTNIKÓW: max 18 osób

Zajęcia w soboty odbywać się będą w godz. 9:00 – 18:30,

w niedziele 8:00 – 16:00.

OSOBA PROWADZĄCA:
mgr Dominika KębłowskaWoszczek D.O.

Jest to kurs przeznaczony dla:

fizjoterapeutów, lekarzy stomatologów, osteopatów, logopedów oraz studentów powyższych kierunków

Opis kursu:

Patologie stawów skroniowo- żuchwowych są bardzo powszechnym zjawiskiem. Dotykają one co czwartą osobę w społeczeństwie.

Ich objawy, takie jak: permanentny ból głowy, nawracające bóle odcinka szyjnego, bruksizm czy szumy uszne są często pomijane, bagatelizowane lub źle diagnozowane.

Na kursie uczestnik zdobędzie niezbędne umiejętności do skutecznego diagnozowania i leczenia (za pomocą technik i mobilizacji używanych w terapii manualnej) dolegliwości w obrębie stawów skroniowo- żuchwowych, twarzoczaszki, aparatu gnykowego.

Podczas kursu uczestnicy poznają anatomię, biomechanikę i patofizjologię stawu, jak również nauczą się rozpoznawać jego dolegliwości i powiązania z innymi strukturami.

Kurs ten stanowi bazę do współpracy ze stomatologami i ortodontami.

Prowadząca szkolenie D.O Dominika Kębłowska- Woszczek w swojej praktyce zauważyła jak istotne jest powiązanie pracy stomatologów z aktywną rehabilitacją. W innym wypadku terapia nie daje pożądanych rezultatów.  Temat terapii stawów skroniowo-żuchwowych  jest doskonałym uzupełnieniem i rozszerzeniem podstawowej wiedzy holistycznej o organizmie ludzkim.

Program kursu:

Pierwszy dzień

9:00 – 9:15 Powitanie uczestników

9:15 – 11:00 Pojęcia ogólne w terapii stawów skroniowo żuchwowych. Pojęcie dysfunkcji. Anatomia i fizjologia stawów skroniowo – żuchwowych. Hipotezy możliwości powstawania dolegliwości powiązanych z kręgosłupem. Wskazania i przeciwwskazania do wykonywania technik manipulacji . Pojęcie zaburzeń skroniowo-żuchwowych

11:00 – 11:15 Przerwa kawowa

11:15 – 14:00 Powiązania stawów skroniowo żuchwowych z układem nerwowym. Mięśnie i więzadła stawu skroniowo żuchwowego . Klasyfikacja zaburzeń stawu.

14:00 – 15:00 Przerwa obiadowa

15:00 – 17:00 Biomechanika stawów skroniowo żuchwowych i jej zaburzenia, anatomia palpacyjna, diagnostyka różnicowa, punkty spustowe stawu. Badanie elastyczności tkanek w kierunku ułatwionym i dysfunkcji.

17:00 – 17:15  Przerwa kawowa

17:15 – 18:30  Badanie manualne: mięśni i szwów twarzoczaszki, rola i praca manualna na  wybranych nerwach czaszkowych, praca na mięśniach gnykowych i ich uwalnianie. Manipulacje powięziowe. Techniki rozluźniania

Drugi dzień

8:00 – 10:45 Praktyka

10:45 – 11:00  Przerwa kawowa

11:00 – 13:30 Manipulacje i integracja w wybranych zaburzeniach stawów skroniowo- żuchwowych i bólach napięciowych głowy, zawrotach, vertigo. Rola zgryzu w zaburzeniach stawów.

13:30 – 13:45 Przerwa kawowa

13:45 – 16:00 Techniki mobilizacyjne aparatu gnykowego. Praktyka, omówienie przypadków klinicznych, pytania, zakończenie kursu

Wymagania dotyczące uczestników:

wygodny strój sportowy i buty na zmianę

Kursant otrzymuje:

  • profesjonalnie opracowany skrypt
  • prawo do uczestnictwa w zajęciach praktycznych i teoretycznych
  • certyfikat ukończenia kursu