PRACA FIZJOTERAPEUTY Z PACJENTEM ONKOLOGICZNYM I PODCZAS LECZENIA PALIATYWNEGO

MIEJSCE: ŁÓDŹ

TERMIN: 2020

CZAS TRWANIA: 4 H

CENA: 199 ZŁ 

LICZBA UCZESTNIKÓW: max 18 osób

Warsztat odbędzie się w piątek w godz. 16:00 – 20:00

OSOBA PROWADZĄCA:
dr n. med. Anita Sikora- Szubert

Jest to warsztat przeznaczony dla:

fizjoterapeutów, masażystów, osteopatów, lekarzy oraz studentów powyższych kierunków

Opis warsztatu:

Choroba nowotworowa  staje się stopniowo chorobą cywilizacyjną naszych czasów. Coraz częściejw naszym otoczeniu spotykamy pacjentów onkologicznych. W praktyce gabinetowej, w związku z coraz lepszym leczeniem nowotworów coraz częściej będziemy spotykać pacjentów onkologicznych „wyleczonych” – takich, których choroba jest w fazie remisji, a którzy na co dzień muszą borykać się z objawami stanowiącymi konsekwencję leczenia przyczynowego nowotworu. Warsztat ma na celu przybliżenie z własnej praktyki i w oparciu o najnowsze doniesienia naukowe i badawcze specyfiki z pacjentem onkologicznym i pacjentem u kresu życia, podczas leczenia paliatywnego.

Program warsztatu:

Warsztat będzie miał na celu przybliżyć najczęstsze aktualnie postaci nowotworu, z którym możemy się spotkać w praktyce z omówieniem najczęstszych objawów, które tym pacjentom mogą towarzyszyć. Omówiona zostanie specyfika pracy fizjoterapeuty i zasady programowania fizjoterapii  u pacjenta pozostającego pod opieką medyczną w domu np. podczas pozostawania pod opieką hospicjum domowego, ale również np. u pacjenta sprawnego w trakcie leczenia chemioterapeutycznego. Podyskutujemy i obalimy mity dotyczące stosowania elektroterapii czy technik manualnych w fizjoterapii onkologicznej i w medycynie paliatywnej.

Podczas warsztatu zostaną poruszone tematy takie jak:

  • Epidemiologia nowotworów – najczęstsze przyczyny, charakterystyka głównych postaci nowotworów.
  • Główne objawy towarzyszące nowotworom (wynikające z samej choroby jak i stosowanego leczenia przyczynowego czy objawowego) – rola i możliwości fizjoterapii.
  • Wskazane i przeciwwskazane metody i techniki fizjoterapeutyczne u pacjenta chorującego na nowotwór – fakty i mity.
  • Programowanie fizjoterapii u pacjenta onkologicznego i leczonego paliatywnie – aspekty praktyczne, opis przypadków klinicznych.

Kursant otrzymuje:

  • wiedzę i umiejętności dotyczące programowania fizjoterapii u pacjenta onkologicznego i podczas leczenia paliatywnego

  • certyfikat ukończenia warsztatu