osoba prowadząca:
Katarzyna Młotek

miejsce: Łódź

termin: 23-24.10.2021 

czas trwania: 18 h (24 h dydaktyczne)

cena: 
PIERWSZA PULA BILETÓW DO 15.09.2021– 990 ZŁ

DRUGA PULA BILETÓW DO 10.10.2021 – 1050 ZŁ

CENA REGULARNA PO 10.10.2021 – 1200 ZŁ

harmonogram:
Sobota: 9:00 – 18:00
Niedziela: 9:00 – 18:00

INTEGRACYJNA TERAPIA STRESU PRZEWLEKŁEGO – MODUŁ NIEBIESKI
Jest to kurs przeznaczony dla:

fizjoterapeutów, masażystów, osteopatów, lekarzy oraz innych pracowników służby zdrowia a także trenerów personalnych/fitness, psychologów, dietetyków, logopedów oraz osób pracujących z drugim człowiekiem w kontekście zdrowia fizycznego i psychicznego

Opis kursu:

Integracyjna Terapia Stresu Przewlekłego

Kurs Integracyjna Terapia Stresu został przygotowany z myślą o pracownikach sektora medycznego jako propozycja pracy z pacjentem doświadczającym przewlekłego stresu w obszarze cielesnym, psychicznym i duchowym. Nie można bowiem tych obszarów traktować rozdzielnie, gdyż nawzajem na siebie wpływają, przenikają się i stanowią o naszym bycie. Podczas jednego kursu zdobędziesz wiedzę
i umiejętności z zakresu:

 • moduł czerwony – psychologicznych aspektów radzenia sobie ze stresem,
 • moduł niebieski – pracy manualnej z ciałem redukującej zmiany w obrębie tkanek, które powstały w wyniku przewlekłego stresu,
 • moduł żółty – (w formie szkolenie on – line) nawyków żywieniowych, regulacji rytmu okołodobowego, równowagi
  neurohormonalnej – wsparcia dietą, suplementacją, ziołami w leczeniu stresu przewlekłego, narzędzi pomocnych w diagnozie i autodiagnozie 
 • moduł zielony – umiejętności wspomagania organizmu w wielowymiarowy sposób z uwzględnieniem metod medycyny wschodniej.
  Wykorzystanie technik treningu autogennego, automasażu meridianowego, technik  arteterapii i autoterapii.

Istotne informacje:

– tytuł i certyfikat Terapeuty Stresu Przewlekłego otrzymają osoby które ukończyły wszystkie cztery moduły i zaliczyły
egzamin przeprowadzony w formie on – line

– nazwiska osób z tytułem Terapeuty Stresu Przewlekłego dodane zostaną do bazy terapeutów polecanych

– udział w jednym module nie narzuca na uczestnika obowiązku wzięcia udziału w pozostałych częściach szkolenia. Udział w każdym module potwierdzony będzie zaświadczeniem.

– dla uczestników wszystkich modułów dostęp do webinaru Farmakologia w leczeniu stresu przewlekłego – przegląd preparatów bez recepty – Gratis!

Program kursu:

Część teoretyczna:

 • definicja stresu
 • anatomia i fizjologia stresu – powięziowo, neurologicznie, hormonalnie, krażeniowo, wisceralnie, psychosomatycznie
 • choroby, dolegliwości, zmiany strukturalne i niestrukturalne wywoływane przez stres przewlekły wywołanie stresem przewlekłym
 • stres a wiek, płeć, status społeczny
 • stres a immunologia
 • wstęp do nlp – czyli jak rozmawiać z pacjentem
 • przedstawienie innych możliwości terapii nie wchodzących w skład części praktycznej ( terapia cst, tre, śmiechoterapia, psychosomatyka, medytacja, modulacje fal mózgowych przez dźwięki, …)

Część praktyczna:

 • mowa ciała pacjenta, mowa ciała terapeuty
 • proste techniki na „ tu i teraz”
 • techniki autoterapii w stresie ostrym i przewlekłym
 • techniki i metody poprawiające jakość snu
 • proste ćwiczenia regulujące funkcjonowanie nerwu błędnego
 • techniki manualne ( doprowadzamy do porządku powięzi, kręgosłup, układ wegetatywny)
 • techniki manualne odruchowe ( regulacja w stresie poprzez aurikuloterapię, punkty chapmana, moksoterapię, …)
Wymagania dotyczące uczestników:
 • wygodny strój sportowy i buty na zmianę
Kursant otrzymuje:
 • profesjonalny skrypt

 • precyzyjne instrukcje dotyczące ćwiczeń

 • propozycje nowej karty pacjenta i przykłady zadań terapeutycznych

 • umiejętność sprawnej obsługi swojego zdrowia

 • narzędzia pracy do natychmiastowego wykorzystania w życiu i gabinecie

 • uczestnictwo w zamkniętej grupie kursantów on-line i dostęp do konsultacji

 • dożywotni rabat, do -15% na zakup wszystkich produktów od naszego partnera – sklepu Med Store