osoba prowadząca:
mgr Piotr Baćmaga

osoba prowadząca:
mgr Krzysztof Kwieciński

miejsce: Łódź

termin: 18-23.04.2023 

czas trwania: 46 h (61 h dydaktyczne)

cena: 2400 zł

Uwaga! dla studentów fizjoterapii obowiązuje zniżka – 100 zł!

harmonogram: zajęcia od wtorku do niedzieli odbywać się będą w godz. 9:00 – 17:00, a w niedziele 9:00 – 15:00

kurs jest współorganizowany z naszym partnerem firmą:

Jest to kurs przeznaczony dla:

fizjoterapeutów, masażystów i lekarzy oraz studentów powyższych kierunków

Opis kursu:

Masaż tkanek głębokich (MTG) to forma manualnej pracy z ciałem. To świadome, nieschematyczne podążanie za funkcją układu mięśniowo-powięziowego. Bezpośredni rodzaj pracy zwiększający gibkość i ruchomości tkanek miękkich. Poprawa ich jakości w ergonomiczny i ekonomiczny sposób. Jest to coraz popularniejsza forma masażu, która pozwala na skuteczne rozwiązywanie zaburzeń w obrębie narządu ruchu (i nie tylko). Spokojnie można powiedzieć, że jest to jedna z najskuteczniejszych form masażu leczniczego.

W masażu tkanek głębokich często mylna jest nazwa, ponieważ nie koniecznie musi być to terapia nakierowana na tkanki położone głębiej. W zależności od potrzeb może być to masaż bardzo powierzchowny skupiający się na tkankach powierzchownych, bądź tych położonych dużo głębiej. Wszystko zależy od terapeuty i problemu z jakim przyjdzie nam pracować.

W masażu tkanek głębokich należy wyróżnić techniki pracy przedramieniem, łokciem, pięścią, paliczkami, opuszkami palców czy nasadą ręki. Każda z wyżej wymienionych technik powinna być indywidualnie dobrana do masowanej osoby i opracowywanego problemu w celu usunięcia napięć i dysfunkcji układu mięśniowo-powięziowego w sposób bezpieczny, łagodny i bezbolesny (o ile to możliwe) dla osoby poddawanej zabiegowi. Podczas masażu tkanek głębokich pacjent nie jest tylko biernym odbiorcą, ale aktywnie uczestniczy w terapii poprzez wykonywanie ściśle określonych ruchów mających na celu zwiększenie skuteczności dobranej techniki zwiększając tym samym rozluźnienie tkanek. Mogą być to ruchy czynne wykonywane przez pacjenta, bądź bierne wykonywane przez terapeutę. Należy jednak pamiętać, że masaż tkanek głębokich to nie tylko techniki opracowywane w ściśle określonej kolejności. To przede wszystkim sposób myślenia, który może być narzędziem dzięki, któremu mocno wpływamy na ciało naszego pacjenta.

Masaż tkanek głębokich to forma pracy z tkanką łączną. Jego znaczna część wywodzi się z integracji strukturalnej (tzw. Rolfingu), koncepcji zapoczątkowanej przez Idę Rolf. Masaż tkanek głębokich zawiera także elementy rozluźniania mieśniowo-powięziowego oraz terapii punktów spustowych. Nie da się natomiast jednoznacznie określić kto jest autorem i twórcą tej formy masażu. Sam masaż nie jest ograniczony do żadnego schematu postępowania. Nie jest także związany z jedną osobą czy nawet szkołą. Opiera się na doświadczeniach i technikach zaproponowanych przez wielu autorów, gdzie warto wymienić nazwiska takie jak: Ida Rolf, Thomas W. Myers, Art Riggs, John Smith, Enrique Fabian Fernandez, Carol J. Manheim czy Jane Jonhson.

Koncepcja masażu tkanek głębokich proponowana jest przez wielu autorów oraz wiele szkół terapeutycznych. Dlatego, tak jak w przypadku innych form pracy z ciałem, może różnić się w zależności od nauczyciela. Z czasem uczniowie i terapeuci którzy uczyli się i stosują masaż tkanek głębokich w swojej codziennej pracy modyfikują ją i stwarzają swój własny niepowtarzalny sposób pracy. Jest to możliwe dzięki unikalności i uniwersalności tej koncepcji. Należy także podkreślić, że techniki stosowane w tym masażu mogą być modyfikowane w zależności od cech masującego oraz pacjenta.

Jak na pewno zauważyliście masaż tkanek głębokich to główne narzędzie naszej pracy. Uwielbiamy tą koncepcję, ponieważ daje olbrzymią swobodę praktykującemu. Można także swobodnie przenieść ją do każdej dziedziny gdzie pracujemy z ciałem. Będzie to świetna metoda zarówno dla masażysty jak i fizjoterapeuty, bez względu na to jakich masz pacjentów. Spokojnie można zastosować ją u pacjentów ortopedycznych, neurologicznych, w sporcie, w kosmetyce, pediatrii, geriatrii, kosmetyce czy relaksacji. Wystarczy, że zmienisz sposób myślenia i do każdego pacjenta zaczniesz podchodzić indywidualnie.

Program kursu:

DZIEŃ 1

9:00-17:00

 1. Przywitanie i zapoznanie się.
 2. Prezentacja dotycząca ogólnych zasad w Masażu Tkanek Głębokich: historia, techniki, narzędzia, SPOSÓB MYŚLENIA TERAPEUTY w MTG, WNIOSKOWANIE, podejście do pacjenta.
 3. Wykorzystanie technik MTG w praktyce, zapoznanie się z narzędziami terapeutycznymi. Wykorzystanie w praktyce wybierania luzu tkankowego, nauka poszukiwania restrykcji tkankowych. Wykorzystanie ruchu biernego i czynnego. OMÓWIENIE ISTOTNOŚCI PRACY W PRZEGRODACH MIĘŚNIOWYCH POD KĄTEM PRACY Z PĘCZKAMI NERWOWO NACZYNIOWYMI. Ogólna praca na grzbiecie i tylnej stronie podudzia.
 4. WYWIAD na potrzeby Masażu Tkanek Głębokich.
 5. PROTOKÓŁ PALPACYJNY jako niestandardowe podejście do ogólnej diagnostyki pacjenta (teoria i praktyka).

DZIEŃ 2

9:00-17:00

 1. Podsumowanie informacji z dnia pierwszego, krótka powtórka.
 2. Prezentacja dotycząca roli powięzi w Masażu Tkanek Głębokich. Mechanorecepcja, tensegracja, cylindrowy podział ciała, wpływ technik MTG na inne układy.
 3. Techniki Masażu Tkanek Głębokich w pracy ze stopą (część grzbietowa, część podeszwa, pięta), podudziem (część przednia i tylna), udem (grupa kulszowo-goleniowa, naprężacz powięzi szerokiej i pasmo biodrowo piszczelowe).
 4. Omówienie problemu ostrogi piętowej, zespołu ciasnoty przedziałów powięziowych goleni i skręcenia stawu skokowego z wykorzystaniem technik i sposobu myślenia z MTG i elementy innych skutecznych metod terapii manualnej.

DZIEŃ 3

9:00-17:00

 1. Podsumowanie informacji z dnia drugiego, krótka powtórka.
 2. Analiza posturalna – omówienie postawy pacjenta, analiza zależności pomiędzy postawą a odczuwanymi dolegliwościami. Synteza oceny postawy i protokołu palpacyjnego jako podstawy badania pacjenta.
 3. Techniki z Masażu Tkanek Głębokich na udzie (grupie przywodzicieli i mięśniu czworogłowym uda), grupie mięśni pośladkowych i innych rotatorach zewnętrznych stawu biodrowego.
 4. Techniki MTG (i nie tylko) przy pracy ze stawem kolanowym, praca z rzepką i dołem podkolanowym.
 5. Omówienie problemu zwyrodnienia stawu biodrowego, kolana skoczka, kolana biegacza, uszkodzenia łąkotek, bocznego przyparcia rzepki z wykorzystaniem technik MTG.
 6. Elementy diagnostyki różnicowej w obszarze cylindra brzusznego wraz fizykalnym badaniem jamy brzusznej.
 7. Powierzchowna praca na mięśniach brzucha.

DZIEŃ 4

9:00-17:00

 1. Podsumowanie informacji z dnia trzeciego, krótka powtórka.
 2. Omówienie „Głębokiej trójcy”, wzajemne relacje mięśnia biodrowego, lędźwiowego i przepony. Sens pracy z tymi strukturami. Problemy kliniczne angażujące, bądź będące przyczyną głębokich zginaczy stawu biodrowego i przepony.
 3. Techniki Masażu Tkanek Głębokich (i nie tylko) na mięsień biodrowo-lędźwiowy i przeponę.
 4. Techniki Masażu Tkanek Głębokich i rozluźniania mięśniowo powięziowego przy pracy z powięzią piersiowo-lędźwiową, mięśniem czworobocznym lędźwi i prostownikiem odcinka LS.
 5. Omówienie problemów klinicznych związanych z dolegliwościami bólowymi odcinka lędźwiowo-krzyżowego i miednicy: dyskopatia, dysfunkcje stawów międzywyrostkowych i krzyżowo-biodrowych. Propozycje pracy wykorzystując techniki z MTG i edukacja pacjenta.
 6. Techniki Masażu Tkanek Głębokich (i nie tylko) przy pracy z kręgosłupem piersiowym i globalną pracą z klatką piersiową.

DZIEŃ 5

9:00-17:00

 1. Podsumowanie informacji z dnia czwartego, krótka powtórka.
 2. Techniki MTG przy pracy z mięśniem najszerszym grzbietu, obłym większym, mięśniami równoległobocznymi, piersiowym większym i mniejszym, zębatym przednim.
 3. Omówienie możliwości pracy z łopatką i jej ułożenia względem kręgosłupa piersiowego i klatki piersiowej.
 4. Techniki MTG przy pracy z mięśniami łączącymi łopatkę z kością ramienną: mięsień nadgrzebieniowy i podgrzebieniowy, obły mniejszym i większy, podłopatkowy.
 5. Omówienie problemu protrakcji barków i problemu decentralizacji głowy kości ramiennej.
 6. Techniki MTG przy pracy z mięśniem naramiennym, grupą przednią i tylną ramienia, zginaczami i prostownikami nadgarstka i palców.
 7. Omówienie problemu łokcia tenisisty, golfisty i zespołu kanału cieśni nadgarstka. Propozycje pracy wykorzystując techniki z MTG.
 8. Napięciowe bóle głowy – diagnostyka i propozycje leczenia, wykład.

DZIEŃ 6

9:00-15:00

 1. Techniki Masażu Tkanek Głębokich (i nie tylko) przy pracy z kręgosłupem szyjnym i karkiem.
 2. Techniki MTG przy pracy z mięśniem czworobocznym, dźwigaczem łopatki, mięśniami pochyłymi, prostownikiem odcinka szyjnego, mięśniami podpotylicznymi i czepcem ścięgnistym.
 3. Omówienie problemu zespołu górnego otworu klatki piersiowej i zespołu skrzyżowania górnego jako głównego problemu posturalnego dotyczącego kompleksu barkowego, szyi i głowy. Propozycje pracy wykorzystując techniki z MTG.
 4. Aparat stomatognatyczny – omówienie zależności anatomicznych pomiędzy kością gnykową, żuchwą, szczęką i stawem skroniowo-żuchwowym, fizjologia stresu biologicznego, embriologiczne i neurologiczne korelacje między stawem skroniowo-żuchwowym i dużymi stawami ciała.
 5. Techniki MTG (i nie tylko) w pracy z mięśniem skroniowym, żwaczem, skrzydłowym przyśrodkowym i bocznym oraz mięśniami nad i podgnykowymi.
 6. Omówienie problemu stawu skroniowo-żuchwowego oraz innych dysfunkcji aparatu stomatognatycznego. Propozycje pracy wykorzystując techniki z MTG.
 7. Rozdanie certyfikatów, pożegnanie się i wspólna fotka!
Wymagania dotyczące uczestników:
 • wygodny strój sportowy i buty na zmianę
Kursant otrzymuje:
 • profesjonalnie opracowany skrypt 
 • prawo do uczestnictwa w zajęciach praktycznych – teoretycznych
 • dożywotni rabat, do -10% na zakup wszystkich produktów od naszego partnera – sklepu Med Store
 • certyfikat ukończenia kursu