Anita Sikora – Szubert

Doktor nauk medycznych; dyplom magistra fizjoterapii zdobyła na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Absolwentka Wydziału Nauk
o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku psychologia – specjalność psychologia zdrowia i kliniczna. 

W dziedzinie fizjoterapii – dyplomowana fizjoterapeutka uroginekologiczna (PTUG 2), absolwentka wielu szkoleń z zakresu fizjoterapii w ginekologii i położnictwie, fizjoterapii urologicznej, proktologicznej, diagnostyki ultrasonograficznej w fizjoterapii, jak również innych metod stosowanych w diagnostyce funkcjonalnej
i leczeniu fizjoterapeutycznym (m.in. terapia wisceralna, masaż tkanek głębokich, terapia stawów skroniowo – żuchwowych itp.). 

Poza zainteresowaniami z zakresu fizjoterapii uroginekologicznej specjalizuje się także w fizjoterapii w onkologii i medycynie paliatywnej. Jest również psychoonkologiem na co dzień pracującym w zespole domowej opieki paliatywno – hospicyjnej.

Wykładowca akademicki i pracownik naukowy Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, prowadząca zajęcia ze studentami kierunku fizjoterapia z zakresu fizjoterapii w ginekologii i położnictwie.

Poza własną praktyką, współpracuje z placówkami zajmującymi
się w sposób kompleksowy pacjentkami i pacjentami z dysfunkcjami dna miednicy. Prowadzi liczne warsztaty dla kobiet w ciąży, po porodzie i z problemami uroginekologicznymi. 

Aktywna uczestniczka krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych z zakresu fizjoterapii, psychologii i psychoonkologii. Autorka publikacji naukowych z dziedziny fizjoterapii i psychologii
w krajowych i międzynarodowych czasopismach recenzowanych.

Marcin Szkolnicki

Wykształcenie

Absolwent wrocławskiej Akademii Wychowania Fizycznego na kierunku fizjoterapia oraz absolwentem 5-cio letniego podyplomowego cyklu kształcenia z zakresu Medycyny Osteopatycznej Akademii Osteopatii w Poznaniu.

Doświadczenie zawodowe

Współzałożyciel Akademii Osteopatii. Obecnie szef zespołu Systema Centrum Zdrowia oraz prezes Fundacji Na Fali Zdrowia. Założyciel pierwszej w Polsce Szkoły Osteopatii Zwierzęcej ISOA.

 • Fizjologia ewolucyjna I (2018 r.) Max Girardin D.O.
 • Morphologicum stella – Powięź (2018) Jane Stark MS, CAT(c), R.Kin, D.O.M.P., DScO
 • Medycyna Chińska (2017-2019 r.) Donald Haluenny Bsc. CMD
 • Biodynamic Pediatric I (2017 r.) Tom Esser Msc D.O. MRO
 • Anatomia i ontogeneza człowieka w koncepcji osteopatycznej IV (2017 r.) JP. Hoppner D.O. MRO
 • Serce (2017 r.) Alaya Chikly MD D.O.
 • Rule of the Artery I (2017 r.) Anthony Norrie D.O., Michael Solano D.O.
 • Anatomia i ontogeneza człowieka w koncepcji osteopatycznej III (2017 r.) JP. Hoppner D.O. MRO
 • Podejście osteopatyczne systemu immunologicznego dziecka (2017 r.) Daniel StuQard Bsc(Ost.)DPD
 • Pediatria: Osteopatia wisceralna u dzieci (2016r.) Nancy Nunn DPO PgCert FHEA
 • Anatomia i ontogeneza człowieka w koncepcji osteopatycznej I i II (2016 r.) JP. Hoppner D.O. MRO
 • Osteopatyczne podejście do leczenia dzieci (2016 r.) Rene Zweedijk D.O.
 • The strategic crossroads of the body (2016 r.) Jean- Pierre Barral D.O. MRO
 • Mózg cz. I, II, III, IV (2014-2015 r.) Bruno Chikly D.O. MD
 • Osteopatyczne podejście do rozwoju mózgu (2015 r.) Rene Zweedijk D.O.
 • Nowe podejście do leczenia kręgosłupa (2014 r.) Rene Zweedijk D.O .
 • Osteopatia w pediatrii cz. III – System pneumonologiczny u dzieci (2014 r.) Bruno Ducoux D.O.
 • Osteopatia w pediatrii cz. II (2014 r.) Bruno Ducoux D.O.
 • Osteopatia w pediatrii cz. I- Rozwój noworodka i dziecka (2013 r.) Bruno Ducoux D.O.
 • Głowa w ujęciu osteopatycznym (2014 r.) lek. med. Marek Mularczyk
 • Leczenie Nerwów Czaszkowych (2012 r.) Jean- Pierre Barral D.O. MRO
 • Uroginekologia (2012 r.) Caroline Stone D.O.
 • Śródpiersie w ujęciu osteopatycznym (2011 r.) lek. med. Marek Mularczyk
 • IV Międzynarodowy Kongres Towarzystwa Uroginekologicznego (Kraków 2018) – udział czynny
 • I Wrocławskie Sympozjum Osteopatyczne (2018)
 • Międzynarodowe Interdyscyplinarne Sympozjum Osteopatyczne „Płyny i osteopatia” (Berlin 2014)
 • Międzynarodowe Interdyscyplinarne Sympozjum Osteopatyczne „Powięź i osteopatia” (Berlin 2013)
 • Międzynarodowe Interdyscyplinarne Sympozjum Osteopatyczne „Mózg i osteopatia” (Berlin 2012)
 • Międzynarodowe Interdyscyplinarne Sympozjum Osteopatyczne „Osteopatia w ginekologii i położnictwie” (Berlin 2011)
 • Międzynarodowe Interdyscyplinarne Sympozjum Osteopatyczne „Osteopatyczne podejście do noworodków i niemowląt” (Berlin 2010)
 • Międzynarodowe Interdyscyplinarne Sympozjum Osteopatyczne „Podejście wisceralne w osteopatii” (Berlin 2009)

Prywatnie

Regularnie podróżuje i pływa na kitesurfingu. Właściciel campera, którym przemierza europejskie wybrzeża.

Katarzyna Młotek

Od ponad 18 lat pracuje jako fizjoterapeutka. Przez 13 lat praktykowała swój zawód w Niemczech. Od 2019 we własnej praktyce zawodowej i firmie szkolącej fizjoterapeutów.
Od około 4 lat intensywniej zajmuje się bliznami. Zaczęło się przy okazji obszernego kształcenia w zakresie terapii pacjentów z bólem przewlekłym, a doszło do stworzenia konceptu terapii blizn na wielu różnych poziomach.
Jej fascynacja nie jest skierowana na same blizny, ale przede wszystkim na niewyobrażalne możliwości organizmu w podejmowaniu regulacji w reakcji na terapeutyczne bodźce.
Z tego też powodu ITB nie jest konceptem zamkniętym. Poszukuje i odnajduje coraz to więcej możliwości co do terapii blizn. Pozostałymi obszarami pracy zawodowej jest neurologia, głównie praca metodą IBITA Bobath dla dorosłych, Medyczny Trening Terapeutyczny oraz integracyjna terapia w stresie przewlekłym.

Wykształcenie

2010  Akademia Medyczna we Wrocławiu,
           Wydział Fizjoterapii – fizjoterapeuta licencjonowany
2002 Medyczne Studium Zawodowe w Zabrzu – 
           technik fizjoterapii
2001 AWF Katowice – instruktor fitness

 • Pinoterapia
 • Schmerztherapie nach Hockenholz – Terapia pacjentów z bólem przewlekłym
 • Bobath IBITA dla dorosłych BASIC
 • Bobath IBITA dla dorosłych rozwijający
 • Medyczny Trening Terapeutyczny
 • Osteopatia wisceralna
 • Funkcjonalna stabilizacja kręgosłupa
 • Kinesiotaping limfatyczny
 • Wprowadzenie do medycyny paliatywnej
 • „Od Annasza do Kajfasza” REHABILITACJA W PRAKTYCE 4/2007
 • „Medyczny trening terapeutyczny jako forma aktywnej rehabilitacji” REHABILITACJA W PRAKTYCE 1/2010
 • „Najczęstsze dolegliwości po zabiegu mastektomii: rozpoznawanie,
  zapobieganie i podstawy usprawniania rehabilitacyjnego” – Biszczak Renata,
  Malik Anna, Młotek Katarzyna, Zimnicka-Shaul Hanna  7 – 9.05.2010 III
  Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Majówka Młodej Fizjoterapii” Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • „Medyczny trening terapeutyczny jako aktywna forma rehabilitacji ruchowej
  w zespołach bólowych kręgosłupa” –  Młotek Katarzyna, Adamiec Lucyna
  7 – 9.05.2010 III Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja
  Naukowo-Szkoleniowa „Majówka Młodej Fizjoterapii” Akademii Medycznej im Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • „Terapia blizny jako istotne ogniwo łączące elementy prerehabilitacji
  i rehabilitacji w przypadku zaplanowanych zabiegów operacyjnych po urazach sportowych.” – warsztaty na II Międzynarodowym Sympozjum PTMŚiW – 14 grudnia 2019 r.

Prywatnie

Jej zainteresowania  krążą wokoło fotografii, medycyny tradycyjnej  (Tradycyjna Medycyna Chińska, Ajurweda), sportów walki (karate, taekwondo).
Zamiast kolekcjonować buty zbiera książki. Jest żoną fizjoterapeuty i mamą trzech córek.

Dorota Rajchert​

Terapeutka zajęciowa, dyplomowana masażystka, nauczycielka autoterapii. Historyk sztuki, wykładowca. Instruktor kreatywnej rehabilitacji i relaksacji poprzez arteterapię (techniki malarskie, ceramika) i systemy ruchu. W pracy z pacjentem integruje medycynę akademicką z koncepcjami medycyny chińskiej. Korzysta z leczniczego działania praktyki Tai – Chi, czym zajmuje się od 2008 roku i uczy się pod kierunkiem Roberta Mrózka. Uczestniczyła w projektach badawczych dotyczących działania tych technik na układ sercowo – naczyniowy w grupie pacjentów kardiologicznych. Praktykuje Qigong w linii nauczania Mistrza Zhang Feng Juna. Uczestniczka szkoleń i kursów dotyczących akupunktury klasycznej (Leonid Gelman, Cody Dodo), Nowej Akupunktury Czaszki Yamamoto (Moshe Becker), Diagnostyki Pulsu (Bartosz Chmielnicki), Terapii Craniosacralnej w koncepcji Uplegera (w trakcie certyfikacji). Interesuje się praktycznym zastosowaniem pracy z nerwem błędnym, osteopatycznym podejściem do zaburzeń psychosomatycznych (Jakub Stępnik). Zajmuje się terapią i edukacją pacjentów w zakresie autoterapii i trybu życia. Asystuje w szkoleniach z zakresu Integracyjnej Terapii Blizn autorstwa Katarzyny Młotek. Pasjonuje się wielowymiarowym podejściem do terapii blizn zwłaszcza pod względem pracy na poziomie psychosomatycznym i na poziomie zjawisk elektrycznych.

Jest autorką jednego z czterech modułów szkolenia Integracyjnej Terapii Przewlekłego Stresu, podczas którego prezentuje podejście praktyczne, sięgające do chińskich koncepcji autoregulacji (automasaż i ruch). Prowadzi w Łańcucie gabinet Kreatywne Usprawnianie: www.dorotarajchert.pl

Anna Gierad - Haida

Jest psychologiem, pedagogiem i trenerem umiejętności społecznych. Ze wszystkich nurtów pracy z drugą osobą najbliższe jest jej podejście ericksonowskie, które mocno akcentuje osobisty potencjał, kompetencje i umiejętności każdego człowieka w radzeniu sobie z wyzwaniami, jakie niesie życie. Wskazuje na nieustanną możliwość uczenia się i dokonywania zmian, skupia się na zasobach oraz spożytkowaniu doświadczeń życiowych do tego,
aby wprowadzać w życie nowe, pozytywne zmiany.
Jest to metoda zorientowana na przyszłość. W związku z tym bardzo bliskie są jej wszelkie działania związane z rozwojem osobistym – samodoskonalenie poprzez podnoszenie własnych kwalifikacji, umiejętności interpersonalnych,
autoprezentacji, samoakceptacji, poprawie jakości życia prywatnego i zawodowego. Uwielbia pracować z kobietami, odkrywać ich potencjał, piękno zewnętrzne i wewnętrzne, wspierać w poszukiwaniu swojego „why?”. Codzienna praca to także treningi funkcji poznawczych u dzieci z niepełnosprawnościami, oraz wspieranie dzieci i młodzieży w rozwoju w myśl maksymy „Nie jesteś problemem do rozwiązania, ale cudem do odkrycia”.
Mieszka i pracuję w Tarnowskich Górach na Górnym Śląsku, jest mamą dwójki dzieci, w wolnych chwilach zgłębia tajniki kosmetologii i śpiewa w chórze.

Piotr Łysoniewski

Terapeuta i dietetyk medycyny chińskiej, psychodietetyk, pomysłodawca konceptu Taijitu – terapie holistyczne.
Posiada zarówno szeroką wiedzę jak i doświadczenie na polu żywienia i gotowania – zarówno w kuchni polskiej jak i orientalnej.
W swej pracy posługuje się technikami zaczerpniętymi z Tradycyjnej oraz Klasycznej Chińskiej Medycyny i łączy je z kuchnią Pięciu Przemian, tak aby jedzenie nie tylko dostarczało pełni swych walorów smakowych, ale stanowiło lekarstwo dla naszego Ciała i Duszy. Swym nieprzeciętnym podejściem do jedzenia, pokazuje Światu, że pokarm może być jedną ze wspaniałych i skutecznych metod do samouzdrawiania na każdym poziomie, czego można doświadczyć na Jego warsztatach gotowania. Prócz dietetyki w swej pracy z pacjentem wykorzystuje akupunkturę, zioła,  probiotykoterapię, terapię wisceralną, pracę z nerwem błędnym, emocjami i traumą. Zafascynowany taoistyczną praktyką QiGong w linii Evy Wong.

Marcin Wytrążek

Dr n. med. Marcin Wytrążek- fizjoterapeuta, absolwent Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, w latach 2009-2019 wykładowca Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii w Poznaniu, na stanowisku kierownika Pracowni Terapii Manualnej i Masażu. Pracę doktorską zakresu wykorzystania elektromiografii u pacjentów z punktami spustowymi, bronił na Wydziale Lekarskim I Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. W latach 2010-2014 pełnił funkcję prodziekana ds. Kształcenia Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii.

Jako klinicysta zajmuje się różnymi formami terapii manualnej i masażu, specjalizuje się w terapii punktów spustowych, masażu tkanek głębokich, rozluźnianiu mięśniowo-powięziowym, anatomii palpacyjnej i autoterapii. Jest uczestnikiem licznych konferencji i szkoleń z zakresu fizjoterapii. Prowadzi kursy Masaż Tkanek Głębokich, Terapia Punktów Spustowych oraz Rozluźnianie mięśniowo- powięziowe.

Jest autorem podręcznika do masażu tkanek głębokich – „Masaż tkanek głębokich. Materiały pomocnicze do ćwiczeń” oraz tłumaczeń książek: „Rozluźnianie mięśniowo-powięziowe” Carol Manheim , „Rozluźnianie powięziowe dla równowagi strukturalnej” Jamesa Earlesa i Toma Myersa

oraz autorem i współautorem licznych publikacji naukowych. W latach 2010-2019 pełnił funkcję redaktora naczelnego Wydawnictwa Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii

Uczył się i nadal doskonali swoje umiejętności pod okiem takich instruktorów jak Carol Manheim,

John Smith, Marty Ryan, Art Riggs, Leon Chaitow, Gil Hedley, Julian Baker, Steven Goldstein. Od 2015 r. pasjonuje się anatomią sekcyjną, uczestnicząc w zajęciach Gila Hedleya, Juliana Bakera bądź prowadząc warsztaty z tego zakresu.

Prowadzi kanały edukacyjne na YouTube – Marcin Wytrążek oraz Fizjo 365, których celem jest dostarczanie materiałów edukacyjnych dla masażystów i fizjoterapeutów, zafascynowanych terapią manualną tkanek miękkich. Pacjentów przyjmuje w gabinecie w Dąbrówce koło Poznania.

Marcin Brzozowski

Pracuję z pacjentami od 2004 roku. Zgodnie z mottem osteopati,i szukam w pacjencie zdrowia, a każdego traktuję indywidualnie i kompleksowo. W terapii dążę do stworzenia najlepszych warunków, które umożliwią organizmowi pełne wykorzystanie sił autoleczniczych. W swojej pracy wykorzystuję techniki osteopatyczne, techniki mięśniowo-powięziowe, terapię manualną, kinesiology taping czy wybrane ćwiczenia lecznicze.

Przyjmuję pacjentów w każdym wieku – od tych kilkudniowych do tych 100+, z zaburzeniami ortopedycznymi, neurologicznymi, zaburzeniami gastrycznymi (wisceralnymi – np. refluks, zgaga, zaparcia, wzdęcia, biegunki), chociaż najczęściej zgłaszają się Ci z bólem. Zazwyczaj lędźwi, szyi, głowy, stawów obwodowych i wielu innych zaburzeniach.

Absolwent AWF, Akademii Osteopatii, a obecnie w trakcie 2-letniej specjalizacji pediatrycznej.
Jako doświadczony nauczyciel akademicki, będący współautorem wielu publikacji, posiadam dodatkowo szeroki zakres wiedzy odnośnie fizjoterapii w wielu jednostkach chorobowych.

Poza tym prowadzę w całej Polsce szkolenia branżowe dla fizjoterapeutów oraz studentów fizjoterapii.

Patryk Sobotka

Absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, spełniający się fizjoterapeuta z 9- letnim doświadczeniem w indywidualnej pracy z pacjentami bólowymi, neurologicznymi i ortopedycznym. Od 5 lat prowadzi własną praktykę fizjoterapeutyczną i współtworzy markę „Projekt Masaż”. W swojej pracy stara się rozpatrywać każdy przypadek całościowo, dobierając do tego konkretną metodę terapeutyczną i wiedzę zdobytą na setkach godzin kursów. Wykorzystuje szeroki wachlarz technik: terapię manualną, techniki wisceralne, neurologię stosowaną w tym terapię nerwowo-mięśniową oraz masaż tkanek głębokich. Od kilku lat także instruktor takich szkoleń jak terapia nerwowo-mięśniowa i masaż tkanek głębokich. Jako fizjoterapeuta i przedsiębiorca łączy te dwa światy w jedną spójną całość, co daje mu niesamowitą satysfakcję. W wolnym czasie miłośnik obcowania z naturą, sportów
zimowych i windsurfingu.

Maciej Duczyński

W mojej pracy najważniejszy jest człowiek i to jemu poświęcam najwięcej uwagi. Interesuje mnie zarówno ludzka natura, szeroko pojęte zdrowie, fizjologia jak i aspekty emocjonalne i duchowe, których nie sposób traktować z osobna. Najczęściej pracuję z pacjentami skarżącymi się na rozmaite dolegliwości bólowe – kręgosłupa, kolan, barków i całego narządu ruchu, jak również bole brzucha, głowy, a także zaburzenia trawienia, przewlekły stres i zmęczenie, problemy ze snem. Pracuję również z osobami aktywnymi fizycznie, zarówno na poziomie amatorskim jak i zawodowym. Ukończyłem studia doktoranckie w zakresie fizjoterapii i fitoterapii. W gabinecie Projekt Masaż zajmuję się leczeniem z wykorzystaniem subtelnych i holistycznych form terapeutycznych, przede wszystkim opartych na neurologii funkcjonalnej, kinezjologii stosowanej i metodach odruchowych. Czas poza gabinetem poświęcam głównie na aktywność
fizyczną – biegi górskie, treking i kalistenikę.

Marcin Zarzembłowski

Marcin Zarzembłowski Fizjoterapeuta. Instruktor Terapii Narzędziowej Tkanek Miękkich, czyli IASTM. Edukuje, motywuje, a przede wszystkim praktykuje. Praca z pacjentami to jego pasja, a pogłębianie wiedzy własnej i innych osób to misja. Realizuje ją poprzez ciągłą pracę nad sobą, aby być lepszym od samego siebie z wczoraj. Jego największym zamiłowaniem jest tkanka miękka i jej wzajemny wpływ na układ nerwowy. Gdy wiele lat temu poznał IASTM, zakochał się w tym podejściu do pracy i wyspecjalizował się w nim. Dziś po wielu szkoleniach i ciągłym testowaniu nowych technik i różnych filozofii pracy stworzył uniwersalny model terapii narzędziowej, który można od razu przenieść na praktykę w każdym gabinecie. Jego drugim wielkim zamiłowaniem jest praca z blizną. Udowadnia, że warto pracować z nią zawsze, nawet gdy wydaje się stara, mała, bez znaczenia, lub pozornie nie do uruchomienia. Największą nagrodą jest dla niego jeśli terapeuci czerpiący wiedzę z jego szkoleń będą wiedzieć jak mniej zużywać własne ciało przy jednoczesnym maksymalizowaniu efektów
terapeutycznych. Wierzy, że dzięki temu pomaga nie tylko swoim pacjentom, lecz także terapeutom i częściowo ich pacjentom.

Kamil Marachowski

Fizjoterapeuta, absolwent Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy.

W firmie Projekt Masaż prowadzi kurs terapii manualnej kręgosłupa. Po ukończeniu licznych szkoleń terapii manualnej i doświadczeniach własnych stworzył swój własny model terapii kręgosłupa, łącząc w jedną całość diagnostykę systemu powięziowego i układu mięśniowego oraz kostno-stawowego oraz spójne połączenie technik pracy na powięzi z technikami „twardej” terapii manualnej.

Jest terapeutą który stara się łączyć wszystkie metody i techniki pracy z ciałem, a na każdego pacjenta patrzy holistycznie.

Na co dzień zajmuje się leczeniem Bydgoszczan w Centrum Rehabilitacji Symamed, a wolne chwile poświęca na aktywność fizyczną, w szczególności piłkę nożną. Miłośnik jazdy na nartach i snowboardzie.fizyczną – biegi górskie, treking i kalistenikę.

Patryk Wąsowski

Praca z człowiekiem i jego ciałem, to nieustanne poszukiwanie doskonałości w zawiłości systemów, z których się składamy. Do swojej pracy staram się podchodzić z dużą pewnością siebie i jeszcze większą pokorą, mając stale otwartą głowę.

Od 2016 jestem związany z masażem tkanek głębokich, który praktykuję, na już przeszło kilku tysiącach pacjentów. Metodę tę wspieram pinopresurą, klawiterapią, igłoterapią i innymi technikami ze spektrum terapii manualnej. Dziś uważam, że jestem w stanie swoje spostrzeżenia, wiedzę i przede wszystkim praktykę przekazywać dalej.

Fascynuje mnie kultura Dalekiego Wschodu i w przyszłości chciałbym z niej czerpać pełnymi garściami. Lubię pracować ze stawami skroniowo-żuchwowymi i zgłębiać zależności ich wpływu na resztę ciała. W wolnych chwilach uprawiam jogę, medytuję, czytam, gram i nasłuchuję tego co świat może mi zaoferować.

Kształciłem się na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Za mną też wiele ciekawych szkoleń, a każde z nich wpłynęło na mój rozwój i umiejętności. Myślę, że ciągle mi mało i to samo będę chciał zaszczepić w was.

Krzysztof Kwieciński

Mgr fizjoterapii, absolwent warszawskiego AWF-u, ale moja pasja do fizjoterapii zaczęła się od tańca. Zacząłem uczęszczać na treningi breakdance i robiłem to przez 8 lat, byłem pod wrażeniem tego, do czego jest zdolne ludzkie ciało i jak reaguje na różne bodźce. Regularnie uczęszczam na kursy, które poszerzają moją wiedzę i umiejętności. Fizjoterapia stała się moim życiem i nie wyobrażam sobie, żebym mógł robić coś innego. Cały czas czuje chęć rozwijania się. Zawsze działam na 100% i mam nadzieję, że to będzie nowa i owocna podróż, w której będziecie uczestniczyć razem ze mną. W gabinecie pracuję technikami PDTR, powięziowymi, nerwowo-mięśniowymi, masażem tkanek głębokich. Zajmuję się pacjentami z dolegliwościami bólowymi oraz pracą z młodzieżą korygując m.in. wady postawy.

Od 2019 roku mam przyjemność asystować przy szkoleniach masażu tkanek głębokich i terapii nerwowo-mięśniowej. Okazuje się, że przekazywanie wiedzy, może być równie przyjemne co indywidualna praca z pacjentami.