osoba prowadząca:
Monika Piegdoń

miejsce: Łódź

termin: 24.03.2023 

czas trwania: 8 h (10 h dydaktycznych)

cena promocyjna: 699 zł (przy zapisie do końca roku 2022)

cena regularna: 799 zł (zapis w 2023)

Warsztat odbędzie się w piątek w godz. 9:00 – 17:00

Jest to warsztat przeznaczony dla:

fizjoterapeutów, masażystów i lekarzy oraz studentów powyższych kierunków

Opis warsztatu:

Podczas warsztatów proponuję terapię blizn i bliznowców, wg własnej koncepcji. 

Została ona stworzona w oparciu o wiedzę zdobytą w trakcie kursów ukończonych w 2015 roku, a następnie doskonalona  w indywidualnej pracy z pacjentem w gabinecie Verde fizjo. 

Efekty pracy igłą, oraz mnogość skomplikowanych i nierokujących blizn zachęciły mnie do dalszego poszukiwania rozwiązań w terapii.

Fizjoterapia blizn i bliznowców Scar Dry Needling  ma już 5 lat i jest przeze mnie stale rozwijana, udoskonalana, a efekty można zobaczyć podczas prezentacji przypadków w części teoretycznej warsztatu, w postaci zdjęć i filmów.

Uczestnicy dowiedzą się, czym są blizny, jak powstają, co ma wpływ na ich kształtowanie się i zaburzenia. Rozmawiamy o bliznach z jakimi mamy do czynienia w naszych miejscach pracy (tak aby nie było już wątpliwości z jakimi bliznami i kiedy możliwe jest rozpoczęcie pracy za pomocą techniki Scar Dry Needling). 

Kursant uczy się posługiwać igłą od podstaw w technice Igłowania powierzchownego, a także poznaje różne rodzaje igieł dostępnych na polskim rynku. Warsztaty skierowane są do fizjoterapeutów, lekarzy, pielęgniarek i kosmetologów, którzy pracują z pacjentem z blizną.

Warsztaty składają się z części teoretycznej, jak i praktycznej pracy kursanta z pacjentem.  

Na warsztatach kursant może pojawić się z własnym pacjentem lub poddać terapii swoją bliznę jaką posiada – warunkiem jest uzyskanie kwalifikacji (brak przeciwwskazań do podjęcia fizjoterapii Scar Dry Needling). 

 

Plan warsztatu:

1. Rozpoczęcie

 • przywitanie Kursantów (zapoznanie się z charakterem ich pracy, rodzajem blizn z jakimi mają styczność w pracy)

2. Suche igłowanie w technice powierzchownej – Scar Dry Needling 

 • metodyka zabiegu suchego igłowania
  (część teoretyczna –niezbędne zagadnienia dotyczące wykonania wkłucia, rodzaje igieł, środki bezpieczeństwa, przeciwwskazania do wykonania zabiegu)
  (część praktyczna – praca w parach, nauka poprawnego i bezpiecznego zachowania się z igłą, wkłucie i technika pracy, trening praktycznej umiejętności posługiwania się różnymi rodzajami igieł w technice Scar Dry Needling).

3. Anatomia i fizjologia skóry w skrócie

 • najważniejsze zagadnienia (o czym warto wiedzieć więcej pracując z bliznami)

4. Rodzaje blizn i ich proces powstawania 

 • fazy gojenia się ran, czynniki kształtujące tworzenie się blizny sprzyjające /zaburzające 
 • cechy charakterystyczne poszczególnych blizn (dokumentacja fotograficzna i opis
  w kontekście pracy igłą dla blizny)
 • znaczenie chirurgicznego procesu postępowania z raną dla kształtowania się blizny

5. Blizna w onkologii

 • jak diagnozować pacjenta onkologicznego (w kontekście kwalifikacji do zabiegu suchego igłowania blizny – rodzaje nowotworów, wskazania, przeciwwskazania, środki bezpieczeństwa, metodyka zabiegu, rodzaje igieł)

6. Badanie blizny i kwalifikacja do suchego igłowania 

 • wywiad z pacjentem (dysfunkcje kluczowe dla blizny, efekty pracy igłą dla blizny czyli co uzyskujemy w tkankach, badanie blizny, wskazania, przeciwwskazania)

7. Metodyka poprawnego igłowania blizny

 • bhp pracy z pacjentem, lokalizacja punktów do igłowania, dobór długości igieł, praca z blizną i jej zakończenie.

8. Informacje praktyczne

 • przydatne elementy na które warto zwrócić uwagę w pracy z pacjentem

9. Opis i prezentacja przypadków (prezentacja opracowanych przeze mnie blizn pacjentów w pracy gabinetu)

 • zdjęcia, opisy, filmy


10. Część praktyczna pracy z blizną kursant – pacjent

 • zaproszeni pacjenci są przydzielani do kursantów (kryteria przydziału pacjentów ustalam podczas warsztatów, wg preferencji uczestników)
  – praca 2:1 lub max 4:1 (kursant : pacjent)
 • kursant przeprowadza wywiad i wstępną kwalifikację blizny, ustala punkty do terapii igłą, konsultuję i weryfikuję poprawność diagnostyki, następnie około 45 minut praca z pacjentem, na koniec prezentacja przypadków i efektów pracy.

11. Zakończenie

 • zabezpieczenie blizny po terapii metodą Kinesiotapingu (profilaktyka i celowa praca na tkance wg jej potrzeb)
 • zadania domowe dla pacjenta (pielęgnacja blizn za pomocą wybranych preparatów i akcesoriów kosmetycznych)
 • dyskusja, odpowiedzi na pytania kursantów
Wymagania dotyczące uczestników:
 • wygodny strój sportowy i buty na zmianę
Kursant otrzymuje:
 • dożywotni rabat, do -10% na zakup wszystkich produktów od naszego partnera – sklepu Med Store
 • certyfikat ukończenia warsztatu